Định hướng phát triển của CT18 là:

- Chú trọng tái cơ cấu các đơn vị xây lắp; tập trung nguồn lực để tiếp tục đầu tư thực hiện và khai thác các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; chuyển hướng sang ngành nghề kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khai thác giá trị gia tăng các dự án.

- Phát huy nội lực sẵn có, uy tín và thương hiệu của CT18 để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

- Chú trọng đầu tư vào nguồn lực con người.

Bạn chưa cài đặt Flash Player 9. Hãy cài đặt và ấn phím F5 để Refresh lại.