Trợ giúp cổ đông
 
BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Địa chỉ:   193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:    (04) 3556 5514
Fax:   (04) 3556 5514
Email:   stock@ct18.vn
GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
 
Tên của bạn:*
Địa chỉ:
Email:*
Tiêu đề:
Nội dung: